Velg skriftstørrelse:LitenMediumStor
Lytt til teksten
Forsiden
Søk i kommunens sider
 
Du er her : 
Tjenester
Innsyn

Kafè på 17.mai 2014

 - 15.04.2014 - Robert Hagen

Kulturkontoret etterlyser noen som kan ta på seg å ha kafè under 17.mai arrangementet på Idrettshuset.

Dette kan være lag, foreninger, bedrifter eller private.

Kommunen tar seg av husleie og vask av lokalene.

Ta kontakt med kulturkontoret så snart som mulig

Rita Adolfsen

Stilling ledig som barnehagestyrer

 - 14.04.2014 - Robert Hagen

Det er ledig 100 % fast stilling som styrer i den kommunale barnehagen.

Stillingen har arkivsaksnummer 14/86

Søknadsfrist 16.mai 2014

Ledig stilling som kokk

 - 14.04.2014 - Robert Hagen

Det er i Værøy kommune ledig stilling i 100 % som kokk ved Værøy Sykehjem med snarlig tiltredelse.

Arkivsaksnummer 14/107

Søknadsfrist 16.mai 2014

Søppelbrenning medfører unødige utrykninger av brannvesenet

 - 14.04.2014 - Robert Hagen

Ulovlig brenning av søppel har i lang tid påført våre innbyggere ulemper i form av helsefarlig røyk og lukt.

De siste ukene er det, ved tre anledninger, blitt ringt inn meldinger til 110 sentralen som har medført utrykning fra brannvesenet. I alle tre tilfellene har det vist seg at den meldte brannen har vært forårsaket av personer/virksomheter som har tent søppelbål.

Utrykning av brannvesenet til søppelbål er både unødvendige og svært kostbar for samfunnet For kommunens del beløper disse kostnader seg til 20 – 25 tusen kroner per utrykning. De påløpte kostnadene vil kommunen fakturere eier av eiendommen hvor søppelbålet er påtent. Forurensingsloven forbyr brenning av søppel, dette forbudet er også stadfestet i lokal forskrift " Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall". Vi har ved flere anledninger påpekt at søppelbrenning er forbudt og at overtredelser av forbudet vil føre til politianmeldelse.

For alle tre utrykningene vil vi fra kommunens side fakturere eier av eiendommene de faktiske kostnadene kommunen er blitt påført i forbindelse med utrykningen, forholdene vil i tillegg bli politianmeldt. For å få bukt med ulovlig brenning av søppel vil også eventuell fremtidig brenning også medføre kostnader og politianmeldelse av registrert eier av eiendommen brenningen foregår på.

Værøy kommune har etablert mottaksanlegg for avfall som har åpent to dager i uken, med utvidet åpningstider enkelte dager om våren. Kostnadene ved levering av avfallet er i samsvar med de kostnadene kommunen har for å frakte og levere avfallet til mottaksanlegg på fastlandet.

Vi henstiller våre innbyggere om å levere avfallet til vårt mottaksanlegg fremfor å brenne dette.

 

Rådmannen

 

Møte 17.mai komiteen 2014

 - 13.04.2014 - Robert Hagen

Påminnelse:
Mandag 14.april 2014, klokken 1800 arrangeres det møte i årets 17.mai komitè.

Møtet vil være i kommunestyresalen.

Med vennlig hilsen

Rita Adolfsen

Værøy kommunes næringsfond

 - 11.04.2014 - Robert Hagen

Søknadsfrist for å søke om lån og tilskudd fra Værøy kommunes næringsfond er for 2014 satt til 1.februar, 1.mai og 1.oktober.

Kommunen ber om at alle som vurderer å søke om midler fra næringsfondet setter seg inn i retningslinjene for fondet på forhånd.

Fra og med søknadsfristen 1.mai vil det bare være mulig å søke elektronisk om støtte fra Værøy kommunes næringsfond: https://www.regionalforvaltning.no/

Ta kontakt med Hege Tangen Christensen dersom det trengs veiledning til utfylling av søknaden.

Med vennlig hilsen
Hege Tangen Christensen

Utlysning av stipend - søknadsfrist 25.april 2014

 - 11.04.2014 - Robert Hagen

Utlysning av bachelor- og masterstipender

Bo i Lofoten utlyser to ganger i året stipender til studenter som skriver bachelor- eller masteroppgaver. Til nå har Bo i Lofoten tildelt over 100.000 kroner i slike stipender, og det er ny utlysning med frist 25.april 2014.

 

 

 

Værøy helsestasjon stengt

 - 10.04.2014 - Robert Hagen

VÆRØY HELSESTASJON ER STENGT FRA OG MED 22. APRIL, TIL OG MED 23. MAI.

Ta kontakt med Værøy legekontor.

 

Vennlig hilsen

Irene M. Torstenson

Ledende helsesøster/folkehelsekoordinator

Tlf. 754 20 632 / 99 50 43 30

Invitasjon møte Friluftsområder

 - 02.04.2014 - Erling Skarv Johansen
 Invitasjon møte Friluftsområder

Det inviteres til folkemøte om fylkeskommunalt prosjekt "Verdisetting av friluftsområder". Møtet blir på kommunestyresalen f.k. fredag 4.april kl.1400. Alle er velkomne med innspill og kommentarer.

Foreløpig liste over aktuelle friluftsområder kan lastes ned eller kan fås ved henvendelse til servicetorget v/Robert.

Ledig stilling Værøy

 - 25.03.2014 - Robert Hagen

Menighetsmusiker, musikklærer, kultur / musikkskolelærer

Arkivsaksnummer 14/81

Det er ledig et 100 % svangerskapsvikariat i tidsrommet 01.08.2014- 31.07.2015

25.03.2014  Ledige stillinger
19.03.2014  En takk
03.03.2014  Teknisk sjef
28.02.2014  Folkehelseuken
24.02.2014  Helsestasjon stengt
30.01.2014  Ledig stilling
28.01.2014  Værøytrimmen 2013
27.01.2014  Helsestasjonen stengt
27.01.2014  OPPHØR AV KLORING
24.01.2014  Stilling ledig
16.01.2014  Kloring av drikkevann
08.01.2014  Vannlekasje i Vågen
23.12.2013  OPPHØR AV KLORING
17.12.2013  Tømmekalender 2014
16.12.2013  Pressemelding
16.12.2013  Kommunestyremøte
03.12.2013  Kloring av drikkevann
19.11.2013  Manglende gatelys
02.10.2013  Værøytrimmen 2013
06.09.2013  Stortingsvalget 2013
06.09.2013  Teknisk etat stenger
22.08.2013  Efaktura og avtalegiro
16.07.2013  Ny Værøypost klar
25.06.2013  Værøytrimmen 2013
14.06.2013  Har du plass til meg?
13.06.2013  Feieren kommer i juni
11.06.2013  Ny turistbrosjyre
03.05.2013  KULTURMIDLER 2013
23.04.2013  Høring - næringsplan
17.04.2013  Dyrlegene kommer
07.01.2013  Flyfoto over Værøy
21.12.2012  Værøykalenderen 2013
15.11.2012  nytt fra biblioteket
26.06.2012  Turistguide 2012
18.06.2012  Varsel om veistenging
23.05.2012  Oppbevaring av våpen
13.09.2011  Kunsgressbanen åpnet
31.05.2011  Værøyposten Mai 2011
27.04.2010  Svømmehallprosjektet
12.04.2010  Klima- og energiplan
Selvbetjening
Kontaktinformasjon
 Besøksadr.  : Rådhuset
 Postadr.  : 8063 Værøy
 e-post  :
 Telefon  : 75 42 06 00
 Faks  : 75 42 06 01
   
 Org. nr.  : 964 994 307
 Kommunenr.  : 1857
   
 Bank ordinær  : 4662 70 40849
 Bank skatt  : 6345 07 18574
   
 Barnevern:  : 97 40 21 99
 : 90 76 90 39
 : 90 81 35 09
Nyhetsbrev
Kryss av de nyhetsbrevene du ønsker:
 Kulturkalenderen neste 3 uker
Angi din ePost-adresse:
 Du vil få en epost som du må bekrefte før nyhetsbrevene blir aktivert.
Værøy kommune 8063 Værøy Webredaktør:
Tlf: 75 42 06 00 Org.nr.: 964 994 307 Ansvarlig redaktør:
E-post: postmottak@varoy.kommune.no   Løsning levert av: Web Services Technology AS