Velg skriftstørrelse:LitenMediumStor
Lytt til teksten
Forsiden
Søk i kommunens sider
 
Tjenester
Innsyn
Klikk her for å åpne kulturkalenderen for Lofoten

Kafè på 17.mai 2014

 - 15.04.2014 - Robert Hagen

Kulturkontoret etterlyser noen som kan ta på seg å ha kafè under 17.mai arrangementet på Idrettshuset.

Dette kan være lag, foreninger, bedrifter eller private.

Kommunen tar seg av husleie og vask av lokalene.

Ta kontakt med kulturkontoret så snart som mulig

Rita Adolfsen

Stilling ledig som barnehagestyrer

 - 14.04.2014 - Robert Hagen

Det er ledig 100 % fast stilling som styrer i den kommunale barnehagen.

Stillingen har arkivsaksnummer 14/86

Søknadsfrist 16.mai 2014

Ledig stilling som kokk

 - 14.04.2014 - Robert Hagen

Det er i Værøy kommune ledig stilling i 100 % som kokk ved Værøy Sykehjem med snarlig tiltredelse.

Arkivsaksnummer 14/107

Søknadsfrist 16.mai 2014

Søppelbrenning medfører unødige utrykninger av brannvesenet

 - 14.04.2014 - Robert Hagen

Ulovlig brenning av søppel har i lang tid påført våre innbyggere ulemper i form av helsefarlig røyk og lukt.

De siste ukene er det, ved tre anledninger, blitt ringt inn meldinger til 110 sentralen som har medført utrykning fra brannvesenet. I alle tre tilfellene har det vist seg at den meldte brannen har vært forårsaket av personer/virksomheter som har tent søppelbål.

Utrykning av brannvesenet til søppelbål er både unødvendige og svært kostbar for samfunnet For kommunens del beløper disse kostnader seg til 20 – 25 tusen kroner per utrykning. De påløpte kostnadene vil kommunen fakturere eier av eiendommen hvor søppelbålet er påtent. Forurensingsloven forbyr brenning av søppel, dette forbudet er også stadfestet i lokal forskrift " Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall". Vi har ved flere anledninger påpekt at søppelbrenning er forbudt og at overtredelser av forbudet vil føre til politianmeldelse.

For alle tre utrykningene vil vi fra kommunens side fakturere eier av eiendommene de faktiske kostnadene kommunen er blitt påført i forbindelse med utrykningen, forholdene vil i tillegg bli politianmeldt. For å få bukt med ulovlig brenning av søppel vil også eventuell fremtidig brenning også medføre kostnader og politianmeldelse av registrert eier av eiendommen brenningen foregår på.

Værøy kommune har etablert mottaksanlegg for avfall som har åpent to dager i uken, med utvidet åpningstider enkelte dager om våren. Kostnadene ved levering av avfallet er i samsvar med de kostnadene kommunen har for å frakte og levere avfallet til mottaksanlegg på fastlandet.

Vi henstiller våre innbyggere om å levere avfallet til vårt mottaksanlegg fremfor å brenne dette.

 

Rådmannen

 

Værøy kommunes næringsfond

 - 11.04.2014 - Robert Hagen

Søknadsfrist for å søke om lån og tilskudd fra Værøy kommunes næringsfond er for 2014 satt til 1.februar, 1.mai og 1.oktober.

Kommunen ber om at alle som vurderer å søke om midler fra næringsfondet setter seg inn i retningslinjene for fondet på forhånd.

Fra og med søknadsfristen 1.mai vil det bare være mulig å søke elektronisk om støtte fra Værøy kommunes næringsfond: https://www.regionalforvaltning.no/

Ta kontakt med Hege Tangen Christensen dersom det trengs veiledning til utfylling av søknaden.

Med vennlig hilsen
Hege Tangen Christensen

25.03.2014  Ledige stillinger
Selvbetjening
Kontaktinformasjon
 Besøksadr.  : Rådhuset
 Postadr.  : 8063 Værøy
 e-post  :
 Telefon  : 75 42 06 00
 Faks  : 75 42 06 01
   
 Org. nr.  : 964 994 307
 Kommunenr.  : 1857
   
 Bank ordinær  : 4662 70 40849
 Bank skatt  : 6345 07 18574
   
 Barnevern:  : 97 40 21 99
 : 90 76 90 39
 : 90 81 35 09
Nyhetsbrev
Kryss av de nyhetsbrevene du ønsker:
 Kulturkalenderen neste 3 uker
Angi din ePost-adresse:
 Du vil få en epost som du må bekrefte før nyhetsbrevene blir aktivert.
Værøy kommune 8063 Værøy Webredaktør:
Tlf: 75 42 06 00 Org.nr.: 964 994 307 Ansvarlig redaktør:
E-post: postmottak@varoy.kommune.no   Løsning levert av: Web Services Technology AS