Velg skriftstørrelse:LitenMediumStor
Lytt til teksten
Forsiden
Søk i kommunens sider
 
Tjenester
Innsyn
Klikk her for å åpne kulturkalenderen for Lofoten

5 toppstur - invitasjon

 - 24.04.2014 - Robert Hagen

Kom og bli med på 5-toppstur - Værøy på langs lørdag 3. mai 2014. Turen starter kl 0900 fra Breivik, til Nordlandsnupen, via Kalvskaret til Gjerdheia, Hornet, Håheia, ned Håen til Måstad og Måhornet. Retur via Nordlandshagen eller båt om ønskelig. Turen er krevende, sørg for gode sko og klær, ta med mat og vann for hele dagen, beregn 11 – 12 timer med pauser for mat, drikke og fotografering. Om ønskelig er det greitt å delta på deler av turen

Turen går i år for 3. gang, vi kommer ca 10 personer fra Fauske. Ingen påmelding, men for nærmere informasjon om turen, kontakt Rolf Eriksen, tlf 481 24660  e-post rolf.eriksen@sbnett.no

 

Ledig stilling deltidsbrannmann

 - 22.04.2014 - Robert Hagen

Det er for tiden ledige stillinger som deltidsbrannmenn i Værøy kommune. Søknadsfrist er 16.05.14.

Jordmor på Værøy

 - 22.04.2014 - Robert Hagen

Værøy kommune og Nordlandssykehuset har inngått avtale om jordmortjeneste.

NSS sender jordmor til Værøy en gang pr måned alle måneder hele året utenom juli og august.

Jordmor har besøksdager på helsestasjonen13.mai og 18.juni før sommerferien.

Alle gravide som har meldt fra til helsesøster eller legekontor om at de ønsker jordmorkontroll blir innkalt til konsultasjon den dagen hun er på øya.

Hun kan også gjennomføre kontroller med kvinner som nylig har født.

Med vennlig hilsen
Hege Tangen Christensen
Assisterende rådmann

Kafè på 17.mai 2014

 - 15.04.2014 - Robert Hagen

Kulturkontoret etterlyser noen som kan ta på seg å ha kafè under 17.mai arrangementet på Idrettshuset.

Dette kan være lag, foreninger, bedrifter eller private.

Kommunen tar seg av husleie og vask av lokalene.

Ta kontakt med kulturkontoret så snart som mulig

Rita Adolfsen

Stilling ledig som barnehagestyrer

 - 14.04.2014 - Robert Hagen

Det er ledig 100 % fast stilling som styrer i den kommunale barnehagen.

Stillingen har arkivsaksnummer 14/86

Søknadsfrist 16.mai 2014

Selvbetjening
Kontaktinformasjon
 Besøksadr.  : Rådhuset
 Postadr.  : 8063 Værøy
 e-post  :
 Telefon  : 75 42 06 00
 Faks  : 75 42 06 01
   
 Org. nr.  : 964 994 307
 Kommunenr.  : 1857
   
 Bank ordinær  : 4662 70 40849
 Bank skatt  : 6345 07 18574
   
 Barnevern:  : 97 40 21 99
 : 90 76 90 39
 : 90 81 35 09
Nyhetsbrev
Kryss av de nyhetsbrevene du ønsker:
 Kulturkalenderen neste 3 uker
Angi din ePost-adresse:
 Du vil få en epost som du må bekrefte før nyhetsbrevene blir aktivert.
Værøy kommune 8063 Værøy Webredaktør:
Tlf: 75 42 06 00 Org.nr.: 964 994 307 Ansvarlig redaktør:
E-post: postmottak@varoy.kommune.no   Løsning levert av: Web Services Technology AS